Home Dla kandydatów

Kierunki kształcenia

Automatyka i Robotyka

Na tym kierunku studenci zapoznają się z podstawami nowoczesnych teorii sterowania i regulacji oraz z elementami i urządzeniami stosowanymi w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu komputerowego. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w tych gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji oraz ogólnie pojętej komputeryzacji.

btn-pobierz-ulotke

foto_kierunek_autom

 

Informatyka

Kandydaci na kierunek Informatyka powinni cechować się zdolnością precyzyjnego myślenia i umiejętnością algorytmicznego analizowania problemów. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyrobienie umiejętności wiązania teoretycznej wiedzy informatycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami w elektrotechnice, automatyce i telekomunikacji. Absolwent ma być twórczym projektantem aplikacji, potrafiącym działać w sytuacjach wymagających myślenia algorytmicznego i interdyscyplinarnego spojrzenia na rozwiązywane problemy.

btn-pobierz-ulotke

foto_kierunek_inform

 

Logowanie pracownikówAdministracja

Strona jest własnością Politechniki Poznańskiej. W razie pytań, proszę o kontakt z:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne