Home

Habilitacja

Miło nam poinformować, że dr inż. Stefan BROCK uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ELEKTROTECHNIKA.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 27 maja 2014 roku w Politechnice Poznańskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Logowanie pracownikówAdministracja

Strona jest własnością Politechniki Poznańskiej. W razie pytań, proszę o kontakt z:


Łukasz Matuszczak


pp-put logo_pelne