Home O Instytucie Pracownicy
Jolanta Cybulka - Strona profilu
Jolanta Cybulka
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Nadawca:
Adres e-mail:
Temat wiadomości:
Wiadomość:

Informacje kontaktowe

Jolanta Cybulka
Jolanta
Cybulka
dr inż.
61 655-3724
Wyślij Email
users.man.poznan.pl/~jolac/
starszy wykładowca
313 A Piotrowo bud. "z zegarem"
czwartki 11:00-12:30 s. 313 A
Z4: Zakład Technologii i Systemów Informatycznych

Dodatkowe informacje

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Projekt zespołowy
  • Seminarium dyplomowe inżynierskie

Publikacje

Tak
 

Cybulka J., Zastosowanie ontologii konstruktywnych deskrypcji i sytuacji c.DnS do zbudowania modelu konceptualnego systemu wspomagającego praccę dochodzeniowo-śledczą, w: Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą, red. R.P. Katarzyniak, W. Rekuć, Wyd. EXIT, Warszawa 2013, s.181-196.

Dutkiewicz J., Jedrzejek C, Cybulka J., Falkowski M., Knowledge-based Highly-specialized Terrorist Event Extraction, RuleML (2) 2013.

Bąk J., Cybulka J., Jędrzejek C., Ontological Modeling of a Class of Linked Economic Crimes. T. Computational Collective Intelligence 9: 98-123 (2013)

Jędrzejek C., Cybulka J., Bąk J., Towards Ontology of Fraudulent Disbursement, LNCS, Vo. 6682 , Springer 2011, pp 301-310.

Jędrzejek C., Bąk J., Falkowski M., Cybulka J., Nowak M., On the Detection and Analysis of VAT Carousel Crime, in: Frontiers in Artificial Intelligence Applications, vol. 235, IOS Press, 2011.

      Cybulka J., Fuel Crime Conceptualization through Specialization of Ontology for Investigation Management System, T. Computational Collective Intelligence II, 2010, LNCS Series, Vol.  6450, Springer,  pp. 123-146.

      Cybulka J., Applying the c.DnS Design Pattern to Obtain An Ontology for Investigation Management System, LNAI, Vol.5796 Springer 2009, pp.516-527.

     Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., Reasoning About XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, LNCS, Vol. 4524, Springer 2007, pp. 374-376.  

      Cybulka J., Martinek J., Semantic Roles as Slots in OIL Ontologies. Czasopismo Computers and the Humanities, 38 (2), 2004, Kluwer Academic Publ., s. 129-148.

 

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych  

    Cybulka J., Martinek J., Conceptual Modeling of Knowledge in the System Supporting Investigations Against Economic Offenses, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, s. 59–70, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008. 

    Cybulka J., Martinek J., Conceptual Modeling of Knowledge in the System Supporting Investigations Against Economic Offenses, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, s. 59–70, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008.

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

     Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, w: Proceedings of the 1st Workshop on Emerging Research Opportunities for Web Data Management, CEUR Workshop Proceedings, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, 1–15, Barcelona, 2007 (materiały elektroniczne w Internecie, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, ISSN 1613-0073).

     Cybulka J., Martinek J., Jędrzejek C., Money Laundering Conceptual Modeling ‑ the Ontological Perspective, Computer Methods and Systems CMS’07, Kraków, 21-23 November 2007, pp. 349-354.

      Cybulka J., Towards the Homeland Security Topical Ontology ‑ a Core Layer Specification, W: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference, October 5-7, 2007, Poznań, Poland Wydawnictwo Poznańskie, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp.549-553.

     Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Schema- and Ontology-Based XML Data Exchange in Semantic E-Business Applications, Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, pp. 429-441.

     Cybulka J., Martinek J., Application Ontology Development ‑ A Case Study, 2nd Language and Technology Conference, L&TC’05, April 21-23, 2005, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie i Fundacja UAM, s. 240-244.

     Martinek J., Cybulka J., Dynamics of Legal Provisions and its Representation. 10th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL’05, June 6-11, 2005, Bologna Italy, The ACM Press, New York, pp. 20-24.

     Martinek J., Cybulka J., A Knowledge Base representing Dynamics of Legal Provisions. Computer Methods and Systems CMS’05, 14-16 November 2005, Kraków, pp. 281-290.

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

     Jędrzejek C., Bąk J., Cybulka J., Martinek J., Aspekty narzędziowe w projekcie systemu do analizowania naruszeń prawa, Materiały XII Konferencji użytkowników i deweloperów ORACLE, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 231-286.

     Cybulka J., OWL – język definiowania ontologii w semantycznej sieci WWW. Pro Dialog, 18, 2004, s. 71−81.

     Cybulka J., Zastosowanie ontologii dziedzinowych w semantycznej sieci WWW. Pro Dialog, 15, 2003, s. 41-54.

    Bąk J., Cybulka J., Metoda przyrostowego tworzenia bazy wiedzy na podstawie bazy danych, ontologii i wiedzy eksperta, Studia Informatica, vol. 30, no 2A (83), s. 169--185, 2009.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

     Cybulka J., Martinek J., Handling the Dynamics of Norms – A Knowledge-Based Approach, Chapter 10 in: Knowledge-Driven Computing, Knowledge Engineering and Intelligent Computations, (Carlos Cotta, Simeon Reich, Robert Schaefer, Antoni Ligęza, Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, ss. 31-43.

     Cybulka J., Jędrzejek C., Martinek J., Police Investigation Management System Based on the Workflow Technology, Chapter in: Legal Knowledge and Information Systems, Frontiers Artificial Intelligence and Applications, vol. 189, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC, 2008, ss. 150-159.

    Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Semantics-driven XML Data Exchange within Web-serviced Business Applications, Chapter 26, w: Technologies for Business Imformation Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands, 2007, pp. 299-311.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

     Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Zastosowanie ontologii w procesie odwzorowywania schematów i wymiany danych XML. W: Bazy Danych ‑ Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, (red.): S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, ss. 69-80.

     Cybulka J., Jankowska B., Nawrocki J. R., Automatyczne przetwarzanie tekstów. AWK, Lex i YACC, NAKOM, POznań, 2002.

    Cybulka J., Metoda tworzenia ontologii na potrzeby systemu wspomagającego prace dochodzeniowo-śledcze w sprawach przestępstw gospodarczych, w: Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, red. J. Gołaczyński, rozdział VII, ss. 359-370, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010.

O Instytucie

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej

Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3a
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665-2365
fax: +48 61 665-2563

Logowanie pracownikówDziałalność badawcza

Administracja

Strona jest własnością Politechniki Poznańskiej. W razie pytań, proszę o kontakt z:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne