Home O Instytucie Pracownicy
Grażyna Brzykcy - Strona profilu
Grażyna Brzykcy
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Nadawca:
Adres e-mail:
Temat wiadomości:
Wiadomość:

Informacje kontaktowe

Grażyna Brzykcy
Grażyna
Brzykcy
dr inż.
61 665-3724
Wyślij Email
-
starszy wykładowca
pok. 313a Piotrowo A1
środa, czwartek 26 i 27.06: 9.00-10.30; wtorki, czwartki: 8,30-10.00 w lipcu
Z4: Zakład Technologii i Systemów Informatycznych

Dodatkowe informacje

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Systemy agentowe w automatyce i robotyce
  • Języki i paradygmaty programowania
  • Systemy agentowe
  • Programowanie wieloparadygmatowe

Publikacje

Tak

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego

 

Bąk J., Brzykcy G., Jędrzejek C., Extended Rules in Knowledge-based Data Ac-cess, F. Olten, M. Palmirani, D. Sottara (Eds.): Rule - Based Modeling and Computing on the Semantic Web, RuleML - America 2011, LNCS 7018/2011, pp. 112-127. Springer, Heidelberg, 2011

Meissner A., Brzykcy G.: Reasoning with the Depth-First Iterative Deepening Strategy in the DLog System, 7th International IFIP Workshop on Semantic Web & Web Semantics (SWWS 2011), Hersonissos, Greece, October 2011, Lecture Notes in Computer Science 7046, Springer-Verlag 2011, pp. 504-513.

Brzykcy G., Information Flow Based Specification of Data Integration Problem. Jędrzejowicz P., Nguyen N., Howlett R., Jain L. (Eds.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Proceedings of the 4th KES International Symposium, KES-AMSTA 2010, Gdynia, Poland, June 2010. Lecture Notes in Artificial Intelligence 6070, Springer 2010, Part I, pp.183–192.

Brzykcy G., Some Notes on Declarative Specification of Semantic Data Integration Task in a Peer-to-peer Agent System. New Generation Computing, 28, 2010, pp. 95–109.

Brzykcy G., Information Flow in Peer-to-Peer Data Integration System, in: Hakansson A., Nguyen N., Hartung R., Howlett R., Jo G., Jain L. (Eds.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 5559, Springer 2009, s.420-429.

Brzykcy G., Data Integration In a System with Agents’ Models, in: Nguyen N., Jo G., Jain L. (Eds.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4953, Springer 2008, s.162-171.

Bartoszek J., Brzykcy G., How to Model and Reason with Context in P2P Agent Systems. In: Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 2A, 2008, pp.68-72.

Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Schema Mappings and Agents' Actions in P2P Data Integration

Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Semantic Data Integration in P2P Environment Using Schema Mappings and Agent Technology, in: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4496, Springer 2007, s. 385–394.

Brzykcy G., Bartoszek J., Context in Rules Used in P2P Semantic Data Integration System, in: Web Reasoning and Rule Systems, Lecture Notes in Computer Science 4524, Springer 2007, s. 377–380.

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

Bartoszek J., Brzykcy G., Reprezentowanie danych częściowych w systemach agendowych, Studia z Automatyki i Informatyki, 2008, tom 33, s. 13-24.

Bartoszek J., Brzykcy G., Reprezentowanie danych częściowych w systemach agendowych, Studia z Automatyki i Informatyki, 2008, tom 33, s. 13-24.

Bartoszek J., Brzykcy G., Situations in P2P data integration system, Technologie przetwarzania danych, (Morzy T., Gorawski M., Wrembel R., red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 412–421.

Bartoszek J., Brzykcy G., Wybrane zastosowania przestrzeni sytuacji, Studia z Automatyki i Informatyki, 2006, T.31, str. 17-30.

Brzykcy G., Bartoszek J., Metody koordynacji danych w rozproszonych systemach przepływu prac, Technologie przetwarzania danych, (T. Morzy, H. Rybiński, red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, ss. 243-255.

Bartoszek J., Brzykcy G., Wyrażanie kontekstu w przestrzeniach informacji, Studia z Automatyki i Informatyki, 2005, T.30, str. 7-16.

Brzykcy G., Ewolucja architektury systemu percepcji i modelowania otoczenia robota mobilnego, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 28/29, Wyd. PTPN, Poznań, 2004, s. 23-34.

Brzykcy G., Programowanie z więzami, Pro Dialog, 18, 2004, s. 97−118.

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. angielskim cyklicznych konferencji międzynarodowych


Bartoszek J., Brzykcy G., How to Model and Reason with Context In P2P Agent Systems, Proceedings of XII International Conference - System Modelling and Control, SMC’2007, October 17-19, 2007, Zakopane, Poland, wersja elektroniczna (CD), pos. 4.

Bartoszek J., Brzykcy G., Situation Spaces in context-aware business solutions. Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, p. 114–122.

Bartoszek J., Brzykcy G., The Use of Situation Theory in Information Spaces. In: Proceedings of Int. Conf. Artificial Intelligence Studies, vol. 3 (26),2006, p. 139–146.

Brzykcy G., Meissner A., A parallelization of an inference process for Description Logics with ALC language. Proceedings of the 5th Conference on Computer Methods and Systems, vol.1, Kraków, 2005, s. 271-280.

Brzykcy G., On modeling change in software engineering – a case study. XII Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, 2004, s. 295-302.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

Brzykcy G., Bartoszek J., Do we need theory of information flow? in: Kubiak B., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdansk University Press, Gdansk 2009, str. 66–75.

Meissner A., Brzykcy G., A Parallel Deduction for Description Logics with ALC Language, in: Knowledge-Driven Computing, (Cotta C., Reich S., Schaefer R., Ligęza A. eds.), Studies in Computational Intelligence, Vol. 102, Springer 2008, pp.149-164.

Bartoszek J., Brzykcy G., Examples of Situation Spaces in context-aware business solutions, Chapter 10, w: Technologies for Business Information Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands 2007, s. 105–115.

Brzykcy G., Bartoszek J., Representation of the Partial Knowledge in an Agent System, w: Information Management, (Kubiak B., Korowicki A., eds.), Gdansk University Press, Gdansk 2007, str. 39–46.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

Bartoszek J., Brzykcy G., Integracja danych w systemie P2P sterowana przez sytuacje. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 85–94.

Bartoszek J., Brzykcy G., Mechanizmy deklaratywne w systemie P2P semantycznej integracji danych, in: Bazy danych nowe technologie. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s. 81–90.


O Instytucie

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej

Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3a
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665-2365
fax: +48 61 665-2563

Logowanie pracownikówDziałalność badawcza

Administracja

Strona jest własnością Politechniki Poznańskiej. W razie pytań, proszę o kontakt z:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne