Home Research
Jerzy Bartoszek Profile Page
Jerzy Bartoszek
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message:

Contact Info

Jerzy Bartoszek
Jerzy
Bartoszek
dr
061 665-3713
Send Email
-
starszy wykładowca
320 BM
1-26.07.2019 r.: wtorki i czwartki: 11:45-13:15, p. 320 (BM)
Z4: Zakład Technologii i Systemów Informatycznych

Additional Information

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Systemy operacyjne
  • Podstawy programowania
  • Projekt zespołowy

Publikacje

Yes

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego

1. Bartoszek J., Brzykcy G., How to Model and Reason with Context in P2P Agent Systems. In: Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 2A, 2008, pp.68-72.

2. Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Semantic Data Integration in P2P Environment Using Schema Mappings and Agent Technology, in: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4496, Springer 2007, s. 385–394.

3. Brzykcy G., Bartoszek J., Context in Rules Used in P2P Semantic Data Integration System, in: Web Reasoning and Rule Systems, Lecture Notes in Computer Science 4524, Springer 2007, s. 377–380.

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

4. Bartoszek J., Brzykcy G., Reprezentowanie danych częściowych w systemach agendowych, Studia z Automatyki i Informatyki, 2008, tom 33, s. 13-24.

5. Bartoszek J., Brzykcy G., Situations in P2P data integration system, Technologie przetwarzania danych, (Morzy T., Gorawski M., Wrembel R., red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 412–421.

6. Bartoszek J., Brzykcy G., Wybrane zastosowania przestrzeni sytuacji, Studia z Automatyki i Informatyki, 2006, T.31, str. 17-30.

7. Brzykcy G., Bartoszek J., Metody koordynacji danych w rozproszonych systemach przepływu prac, Technologie przetwarzania danych, (T. Morzy, H. Rybiński, red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, ss. 243-255.

8. Bartoszek J., Brzykcy G., Wyrażanie kontekstu w przestrzeniach informacji, Studia z Automatyki i Informatyki, 2005, T.30, str. 7-16.

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

9. Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Schema Mappings and Agents' Actions in P2P Data Integration System, Journal of Universal Computer Science, Vol. 14, No. 7, 2008, pp. 1048-1060.

10. Bartoszek J., Brzykcy G., How to Model and Reason with Context In P2P Agent Systems, Proceedings of XII International Conference - System Modelling and Control, SMC’2007, October 17-19, 2007, Zakopane, Poland, wersja elektroniczna (CD), pos. 4.

11. Bartoszek J., Brzykcy G., Situation Spaces in context-aware business solutions. Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, p. 114–122.

12. Bartoszek J., Brzykcy G., The Use of Situation Theory in Information Spaces. In: Proceedings of Int. Conf. Artificial Intelligence Studies, vol. 3 (26),2006, p. 139–146.

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

13. Bartoszek J., Kierzkowski Z., Technologie informacyjne w edukacji przyszłości, Prakseologia, Nr 145/2005, s. 141-149.

14. Bartoszek J., Ewolucja technologii zarządzania dokumentami, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 28/29, Wyd. PTPN, Poznań, 2004, s. 7-14.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

15. Brzykcy G., Bartoszek J., Do we need theory of information flow? in: Kubiak B., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdansk University Press, Gdansk 2009, str. 66–75.

16. Bartoszek J., Brzykcy G., Examples of Situation Spaces in context-aware business solutions, Chapter 10, w: Technologies for Business Information Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands 2007, s. 105–115.

17. Brzykcy G., Bartoszek J., Representation of the Partial Knowledge in an Agent System, w: Information Management, (Kubiak B., Korowicki A., eds.), Gdansk University Press, Gdansk 2007, str. 39–46.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

18. Bartoszek J., Brzykcy G., Integracja danych w systemie P2P sterowana przez sytuacje. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 85–94.

19. Bartoszek J., Brzykcy G., Mechanizmy deklaratywne w systemie P2P semantycznej integracji danych, , in: Bazy danych nowe technologie. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s. 81–90.

20. Bartoszek J., Teoria sytuacji i jej zastosowania, W: Kleban J., Wieczerzycki W. (red.), Era społeczeństwa informacyjnego – wyzwania, szanse, zagrożenia. Wydawnictwo WSKiZ, 2006, s. 105-115.

21. Bartoszek J.: Sieć semantyczna I jej rola w rozwoju Internetu. – W: Era społeczeństwa informacyjnego, wyzwania, szanse, zagrożenia. Kleban J., Wieczerzycki W. [red.]. Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2005, s. 49-53.

Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne