Home Research
Andrzej Florek Profile Page
Andrzej Florek
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message:

Contact Info

Andrzej Florek
Andrzej
Florek
dr inż.
61 665-2877
Send Email
-
starszy wykładowca
pokój 439 w budynku WE
-
Z1: Zakład Automatyki i Robotyki

Additional Information

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Sygnały i systemy dynamiczne
  • Identyfikacja obiektów sterowania
  • Biometria

Publikacje

Yes
Autorzy
Tytuł Wydawnictwo, miejsce i rok wydania
ISBN

1. Praca zbiorowa pod redakcją J. Sawickiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; Zbiór zadań z dynamiki i identyfikacji obiektów sterowani, skrypt Politechniki Poznańskiej nr 948/1980.

2. A. Florek, A. Kasiński, Wyznaczenie optymalnego sygnału sterującego elektromagnetycznym elementem z wykorzystaniem symulacji cyfrowej; Sympozjum Symulacji Procesów Dynamicznych SPD – I, Zakopane, 8-14 czerwiec, 1980.

3. W. Bajsert, A. Florek, J. Sawicki, Dynamiczne pomiary prędkości w układzie sterowania silnikiem wysokoprężnym; prace VIII Krajowej Konferencji Automatyki,, tom I, Szczecin, 1980, str. 830-835.

4. A. Florek, J. Sawicki The Use of Programmable Calculators in Simple Identification Procedures, Problems and Trends in Measurement and Instrumentation Education, IMEKO, Budapest, Hungary, September 29-October2, 1980, pp. 109-118.

5. A.Florek, W.Wróblewski, Wymiana danych pomiędzy układem mikroprocesorowym a cyfrowym urządzeniem sterującym, pracującym w kombinowanym układzie regulatora cyfrowego, Pomiary Automatyka Kontrola 3/1983, str. 87-89.

6. J.Sawicki, A.Florek, Z.Kryszewski, Technische realisierung eines Steurungsystem mit Mikroprozessor für einen Dieselmotor, 4 Wissenschaftliche Konferentz „Anlagenautomatisierung“, Leipzig,DDR, Mai 3-5, 1983, pp. 69-71.

7. A.Florek, The Digital Measurement and Control System Used in Diesel Engines,  Preprints 5th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucuresti, Romania, June 8-11, 1983, pp. 255-261.

8. W.Bajsert, A.Florek, J.Sawicki, Cyfrowy system sterowania silnikiem wysokoprężnym oraz opis wybranych bloków przetwarzania danych, IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 24-25 maj 1984.

9. W.Bajsert, A.Florek, Cyfrowy woltomierz wartości średniej oparty na woltomierzu V-544, Pomiary Automatyka Kontrola 7/1985, str. 178-179.

10. K.Chmiel, A.Florek, Kontroler pamięci dyskowej HCMD EC 5061 dla systemu mikrokomputerowego w oparciu o kontroler scalony WD 1010, V Konferencja Środowiskowa – Systemy i Sieci Komputerowe, Poznań, 3-4 grudzień, 1985.

11. J.Sawicki,A.Królikowski, A.Florek, Dynamika i identyfikacja obiektów sterowania – zbiór zadań, PWN Warszawa, 1986, 197 stron.

12. Praca zbiorowa pod redakcją M. Bieleckiego, Laboratorium podstaw automatyki, skrypt Politechniki Poznańskiej nr 1357/1987, str. 6-23.

13. A.Florek, K.Kozłowski, W.Wróblewski, Korelator cyfrowy do pomiaru przekaźnikowej funkcji autokorelacji, I Krajowa Konferencja Naukowa Mikrokomputery w Dydaktyce Fizyki MIKROFIZ, Warszawa, 10-12 wrzesień, 1987, str. 116-126.

14. K.Kozłowski, W.Bajsert, A.Florek, W.Wróblewski, Przykład sprzęgnięcia mikrokomputera z aparaturą pomiarową stosowaną w fizyce eksperymentalnej, I Krajowa Konferencja Naukowa Mikrokomputery w Dydaktyce Fizyki MIKROFIZ, Warszawa, 10-12 wrzesień, 1987, str. 72-82.

15. A.Florek, A.Kasiński, M.Pinczak, An Example in Coupling CAMAC  and MULTIBUS Distributed Intelligent Systems, Preprints of the Symposium IFAC Low Cost Automation LCA’89, Milan, Italy, November 8-10, 1989, vol. 2, pp. F115-119.

16. A.Florek, A.Hańczak, K.Kozłowski, W.Wróblewski, Microprocessor Based Digital Correlator,  Preprints of the Symposium IFAC Low Cost Automation, LCA’89, Milan, Italy, November 8-10, 1989, vol. 2, pp. F125-130.

17. A.Florek, A.Hańczak, A.Nowak, T.Piaścik, Zastosowanie systemu wizyjnego do wyznaczania parametrów geometrycznych półtusz wieprzowych, Proceedings of the GKPO’90, Kazimierz Dolny, 21-24 maj, 1990, str. 256-260.

18. A.Florek, A.Hańczak, K.Kozłowski, W.Wróblewski, Personal computer-controlled digital correlator, Journal of Microcomputer Applications (1991) 14, pp. 27-37.

19. A.Nowak, A.Florek, T.Piaścik, Computer Vision System Applied to Meat Classification, IEE 4th International Conference on Image Processing and its Applications, Maastricht, Nederland, April, 7-9, 1992.

20. A.Florek, K.Kozłowski, W.Wróblewski, J.Gapiński, Computer-controlled digital correlater and its application in experimental physics, Microprocessors&Microsystems, vol. 16, issue 4, Elsevier Science Publishers B. V. Amsterdam, Nederland, May, 1992, pp. 171-176.

21. A.Nowak, A.Florek, T.Piaścik, Edge Tracing in a priori Known Direction, Second European Conference on ComputerVision ECCV 92, Lecture Notes in Computer Sciences vol. 588, Springer Verlag London, 1992, pp. 38-42.

22. A.Nowak, A.Florek, T.Piaścik, Śledzenie krawędzi w założonym kierunku, Materiały II Konferencji GKPO’92, Machine Graphics & Vision, vol. 1 (1992), nos.1/2, str. 322-330.

23. A.Florek, T.Piaścik, Wykorzystanie sygnatur do rozpoznawania obiektów, Postępy Robotyki – Sterowanie robotów z percepcją otoczenia, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tchonia, WKŁ, Warszawa, 2005, str. 29-36.

24. M.Król, A.Florek, Comparision of Statistical Classifiers as Applied to the Face recognition System Based on Active Shape Models, Proceedings of the 4th  International Conference on Computer Recognition Systems CORES’05, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005, pp. 791-797.

25. A.Florek, T.Piaścik, Zastosowanie zmodyfikowanej sygnatury kształtu do klasyfikacji obiektów, Postępy robotyki – Sterowanie - percepcja i komunikacja, praca zbiorowa pod redakcją K.Tchonia, WKŁ, Warszawa, 2006, str. 349 – 360.

26. A.Florek, T.Piaścik, Efficient object description and recognition based on shape signature, ICCVG, Machine Graphics and Vision, vol. 15, no. 3/4, 2006, pp. 373-380.

27. A.Florek, T.Piaścik, Modified distance signature as an enhancive descriptor of complex planar shapes, Proceedings of VISAPP 2007 – Second International Conference on Computer Vision and Applications, vol. IU/MTSV, Barecelona, Spain, March 8-11, 2007, pp. 225-230.

28. A.Florek, M.Król, Classifier Selection for Face Recognition Algorithm Based on Active Shape Model, Proceedings of the Third International Conference on Computer Vision Theory and Applications, vol. 2, Funchal-Madeira, Portugal, January 22-25, 2008, pp. 276-281.

29. A.Kasiński, A.Florek, A.Schmidt, The PUT face database, Image Processing&Communications, vol. 13 (3-4), pp. 59-64, 2008.

30. A.Florek, M.Król, Classifier Sensitivity for Boundary Case Testing Set in the Face Recognition Algorithm Based on the Active Shape Model,  Proceedings of the Fourth International Conference on Computer Vision Theory and Applications, vol. 2, Lisboa, Portugal, February 5-8, 2009, pp 281-287.

31. M.Król, A. Florek, Two-Stage Data Reduction for a SVM Classifier in a Face Recognition Algorithm Based on the Active Shape Model, Advances in  Intelligent and Soft Computing - Computer Recognition Systems 4, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, pp. 647-656.

32. A.Florek, P.Mazurkiewicz, Sygnały i systemy dynamiczne – interpretacje, przykłady zadania, WPP, 2013, ISBN 978-83-7775-244-9, 158 stron.

33. A.Florek, P.Mazurkiewicz, Sygnały i systemy dynamiczne – interpretacje, przykłady zadania, Wydanie IIWPP, 2015, ISBN 978-83-7775-360-6, 158 stron.

 


     
       
       

Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne